Girls Varsity Basketball Takes on Vista Del Lago in the Playoffs

Girls+Varsity+Basketball+Takes+on+Vista+Del+Lago+in+the+Playoffs

Will Cubias